Multi-Mam Balm

multi-mam-balm
Научете повече за 2QR комплекс
Произведено от Bioclin BV, Холандия.
Изтегли брошура


Балсам за терапия на гръдните зърна на кърмещата майка, 30мл.

Multi-Mam Balm с етерични масла – за терапия на болезнени и сухи гръдни зърна и кожа. За подготовка на кожата за кърмене – омекотява и хидратира кожата, повишава еластичността.

Това е уникален продукт, разработен на основата на растителни масла, които нежно и ефективно се грижат за чувствителните зърна на майката по време на кърмене. Отличителна черта на Multi-Mam Balm е наличието на Сквален, основен компонент на човешкия себум, който перфектно заменя естествената мазнина на кожата на зърната, която се губи при кърмене.

Бързо подобрява състоянието на зърната и поддържа кожата мека и еластична. Заедно с това осигурява пряка оптимална защита на зърната на гърдите, тъй като не се налага да бъде отстраняван преди кърмене. Предпазва от напукване и овлажнява кожата. Multi-Mam Balm се абсорбира бързо и не оставя вкус или мирис по кожата, абсолютно безвреден и безопасен дори да бъде погълнат от бебето. Multi-Mam Balm е най-добрата естествена и безвредна защита за Вашите зърна!

Активни съставки: комплекс от растителни масла, масло от карите, пчелен восък, екстракт от черен дроб на риба.

Multi-Mam Balm е идеален продукт в грижа за зърната на кърмещата майка. Най-важната разлика между Multi-Mam Balm и Multi-Mam Lanolin е, че балсамът е съставен изцяло от растителни масла. Multi-Mam Lanolin съдържа ланолин, който е кожната мазнина на овцете.

Омекотява, хидратира и подобрява еластичността на кожата. Предпазва гръдните зърна от напукване и образуване на рагадии. Незабавно облекчава. Поддържа кожата мека, еластична и здрава.

Не лепне и се абсорбира бързо.

100% безвреден продукт.

Изцяло естествени съставки.

Начин на употреба:

Сложете малко количество от балсама между пръстите си и нанесете върху цялата зона на зърната.

Прилагайте поне два пъти дневно, по всяко време на деня. Повторете колкото е необходимо.

Multi-Mam Balm

multi-mam-balm
Learn more about 2QR complex
Manufactured by Bioclin BV, The Netherlands.
Download leaflet


Balm for treatment of the nipples of the nursing mother, 30ml.

Multi-Mam Balm with essential oils – for treatment of painful and dry nipples and skin. For preparation of the skin for breastfeeding – softens and hydrates the skin, increases elasticity.

This is a unique product developed based on vegetable oils that gently and effectively care for the sensitive nipples of the mother during lactation. A distinctive feature of Multi-Mam Balm is the presence of squalene, a major component of the human sebum, which perfectly replaces the natural fat of the skin of the nipples, lost during lactation.

Quickly improves the condition of the nipples and keeps the skin soft and supple. It provides direct optimal protection of nipples because it doesn’t have to be washed off before breastfeeding. Prevents the skin from cracking and moisturizes it. Multi-Mam Balm is absorbed quickly and leaves no taste or smell on the skin, it is absolutely harmless and safe, even if swallowed by the baby. Multi-Mam Balm is the best natural and safe protection for your nipples!

Active ingredients: 2QR, a complex of vegetable oils, shea butter, beeswax, extract of fish liver.

Softens, moisturizes and improves skin’s elasticity. Protects the nipples from cracking. Immediately relieves discomfort and pain. Keeps the skin soft, supple and healthy.

It is not sticky and is quickly absorbed.

100% safe product!

All-natural ingredients.

Medical device.

Directions:

Put a small amount of the balm between your fingers and apply on the entire area of the nipples.

Apply at least twice a day, at any time of day. Repeat as necessary.