Нашите ценности

Ние обичаме живота. Вярваме, че той е най-висшата ценност за човечеството. Нашата работа е нашия принос към подобряването на човешкия живот и здраве.

Ние обичаме професионализма. Убедени сме, че когато професионализмът на нашите лекари, стоматолози и фармацевти се съчетае с най-успешните научни открития и практически разработки, се постигат резултати, които „стърчат“ много над средния стандарт за медицинска услуга. Работим за този резултат.

Ние обичаме партньорството. „Заедно“ е думата, която ни помага в трудностите. Ценим високо личните качества и предпочитания на всеки наш партньор и колега. Толерираме индивидуалността, защото тя е в основата на успеха.

Ние обичаме науката. Светът не просто се развива, той се надбягва с времето. Научните постижения са част от ежедневната практика на успешните специалисти. Ние имаме честта да осигуряваме макар и частица от световните научни открития в областта на медицината и стоматологията в полза на българските лекари и пациенти.

Ние обичаме качеството. Вярваме, че българските пациенти имат правото да получават продукти с перфектно качество, доставени от уважавани сред медицинските среди производители. Ние правим това. Работим с най-добрите производители – световно признати имена. Нищо по-малко от това не ни устройва.

Ние обичаме почтеността. Нито едно състезание не си струва, ако се нарушават правилата на почтената игра. Спазването на етичните норми в работата ни с медицинските и фармацевтичните специалисти е абсолютен закон за нас.