Privacy Policy

политика за поверителност

 

Декларация на Линеа Трейдинг ЕООД по отношение на съхранението, обработването и защитата на личните данни на партньори на компанията- физически лица.

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни работодател и субект в търговски взаимоотношения, Линеа трейдинг ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за легалното извършване на дейност, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование “ЛИНЕА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :202730982
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1750 , жк Полигона бл. 9, ап. 38
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1750, жк Полигона бл. 43, вх. 1, офис 4
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1750, жк Полигона бл. 43, вх. 1, офис 4
 6. E-mail: office@linea.bg
 7. Телефон.: 02/4439036

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Наименование: Магдалена Мичева – Управител
 2. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1750, жк Полигона бл. 43, вх. 1, офис 4
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, 1750, жк Полигона бл. 43, вх. 1, офис 4
 4. E-mail: office@linea.bg
 5. Телефон.: 02/4439036

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

„Линеа Трейдинг“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „Линеа Трейдинг“ ЕООД събира и обработва лични данни във връзка с осъществяването на легалната дейност на дружеството, предоставяне на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на „Линеа Трейдинг“ ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Линеа Трейдинг“ ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на „Линеа Трейдинг“ ЕООД.

(2)  „Линеа Трейдинг“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Линеа Трейдинг“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна поддръжка при предоставянето на услугите ни
 • индивидуализация на страна по договора;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от „Линеа Трейдинг“ ЕООД;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на доставяни от „Линеа Трейдинг“ ЕООД медицински изделия, нови услуги на пазара и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за абонамент, обучения, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • създаване на електронен магазин и блог.

(2) „Линеа Трейдинг“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Линеа Трейдинг“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Изпълнителна агенция по лекарствата, Национален осигурителен институт и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Линеа Трейдинг“ ЕООД  ?

Чл. 3. (1) „Линеа Трейдинг“ ЕООД  извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

 (2) „Линеа Трейдинг“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на клиент; 2) Регистрация на ползвател на изделие 3) Осъществяване на връзка клиента/ползвателя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга/изделие, между „Линеа Трейдинг“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя.
  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и заявеното желание за информация/закупуване на услуга или изделие, между „Линеа Трейдинг“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които „Линеа Трейдинг“ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „Линеа Трейдинг“ ЕООД  събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „Линеа Трейдинг“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) „Линеа Трейдинг“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от „Линеа Трейдинг“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Линеа Трейдинг“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от срока на договора между нас, ако в конкретния договор има посочен срок. След изтичането на този срок, „Линеа Трейдинг“ ЕООД  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) „Линеа Трейдинг“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „Линеа Трейдинг“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 • (2) „Линеа Трейдинг“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Линеа Трейдинг“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, изпратено на имейл: office@linea.bg

(2) „Линеа Трейдинг“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за договорни отношения между Вас и „Линеа трейдинг“ ЕООД, ангажиментите на „Линеа Трейдинг“ ЕООД, поети към Вас в същите договори, за които са поискани Вашите лични данни, се прекратяват.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Линеа Трейдинг“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

 (2) „Линеа Трейдинг“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане на имейл office@linea.bg.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Линеа Трейдинг“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а„Линеа Трейдинг“ ЕООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Линеа Трейдинг“ ЕООД