Дигитално измерване на оклузията и ежедневна стоматологична практика – практически семинари

Дигитално измерване на оклузията и ежедневна стоматологична практика – практически семинари

Линеа Трейдинг организира: Практически обучения за работа с Т-скан Новус – пролетна  сесия Лектор: Д-р Пламен Бързашки *** 16.2.2017, 17.00-19.30 часа, София, Офис на Линеа Трейдинг Начални умения за работа с Т-скан Новус- І част: Стaртиране на работа. Функционалност...